Toimintapolitiikka

Arvot

Arvojamme ovat turvallisuus, tuloksellisuus, kehittyminen ja rehellisyys.

Huolehdimme turvallisuudesta pitämällä työmaat järjestyksessä ja siistinä. Arvioimme riskit ja pyrimme ehkäisemään vaaratilanteet jo etukäteen. Tuloksellinen tekeminen on meille tärkeää, ja teemme asiat sovitusti ja kerralla valmiiksi. Yrityksessämme kaikilla on mahdollisuus ja velvollisuus parantaa omaa toimintaansa ja työympäristöä. Meille on selvää, että asiakkaan ja työkaverin kanssa toimimme rehellisesti, ja tuomme toiminnassamme tosiasiat aina esille. 

Missio

Suhtaudumme työhömme intohimoisesti ja haluamme soveltaa teknistä osaamistamme innovatiivisesti asiakkaitamme parhaiten hyödyttävällä tavalla. Yrityksesi kumppanina autamme sinua keskittymään perusliiketoimintaan ja menestymään siinä tunnistamalla toimintaympäristön kehittämistarpeet ja sitoutumalla niiden toteuttamiseen. Toimintamme perustuu turvalliseen ja kestävän kehityksen toimintatapaan.

Visio

Tavoitteenamme on kestävä ja laadukas kasvu. Olemme tehokkaasti verkostoitunut, laadukas, joustava, luotettava ja kokonaistaloudellisesti järkevä edelläkävijä teollisuuden palvelujen tuottajana.

Eettinen ohjeistus (Code of conduct)

HTT High Tech Technology Oy on kaikessa toiminnassaan sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisella ja kestävällä tavalla. Sitoudumme toiminnassamme avoimuuteen, rehellisyyteen, lahjomattomuuteen sekä lakien ja määräysten noudattamiseen kaikilla osa-alueilla. Eettinen ohjeistus sisältää ohjeita periaatteista, käytännöistä, ja velvollisuuksistamme liiketoimintaympäristöämme, työntekijöitämme, liikekumppaneitamme ja yhteiskuntaa kohtaan. Eettinen ohjeistus koskee koko henkilöstöä ja sen noudattaminen kuuluu jokaiselle yhtiön palveluksessa toimivalle.

Lakien ja määräyksien noudattaminen

HTT High Tech Technology Oy noudattaa kaikissa toimissaan voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja säädoksiä. Näiden lisäksi sisäisesti määritellyt toimintaprosessit ja menettelyohjeet ohjaavat toimintaamme.

Yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet

Kunnioitamme kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia. Noudatamme työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia, joita ovat mm. ihmisten tasa-arvoisuus, syrjinnän kielto sekä mielipiteen- ja uskonnon vapaus. Tuemme yhdistysvapautta, ja kaikilla työtekijöillä on oikeus olla ammattiliiton jäsen ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin.

HTT on tasa-arvoinen ja turvallinen työpaikka, jossa ei hyväksytä kiusaamista, uhkailua, häirintää tai syrjintää missään muodossa. Kaikki työntekijät ovat yhdenvertaisia, ja tarjoamme etenemismahdollisuuksia kaikille sukupuoleen, ikään, arvoihin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta.

Terveys ja turvallisuus

Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön ja olemme sitoutuneet jatkuvaan työturvallisuuden ja työterveyden kehittämiseen. Tavoitteemme on 0 tapaturmaa. Kaikissa toimissamme laitamme henkilöstön turvallisuuden etusijalle. Kannustamme henkilöstöämme liikkumaan ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Ympäristö

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja käytäntöjä, jotka suojelevat ympäristöä. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintojemme energiatehokkuutta, vähentämään jätteen määrää ja suojelemaan ympäristöä.

Rehellisyys

Emme hyväksy lahjontaa, korruptiota tai rahanpesua missään muodossa. Harjoitamme liiketoimintaa vain hyvämaineisten osapuolten kanssa, jotka noudattavat lakeja ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Pyrimme aina olemaan luotettava kumppani kaikille asiakkaillemme. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja pidättäydymme osallistumasta laittomiin toimiin tai toteuttamasta sellaisia.

Toimeenpano ja noudattaminen

Jokaisen HTT High Tech Technology Oy:n palveluksessa olevan tulee sitoutua noudattamaan tätä eettistä ohjeistusta. Ohjeisto tulee olla kaikkien työntekijöiden saatavilla. Esimiesten vastuulla on läpikäydä ohjeet uusien ja vanhojen työntekijöiden kanssa. Rohkaisemme jokaista ilmoittamaan mahdollisista rikkomuksista tai huolenaiheista lähimmälle esimiehelle. Kaikki saapuneet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.