Laatu

HTT High Tech Technology Oy on luonut sisäisen laadunvalvontajärjestelmän (FPC, Factory Production Control) varmistaakseen, että markkinoille toimitettavat tuotteet ovat ilmoitettujen määräysten mukaisia.

Yrityksen järjestelmä sisältää kirjalliset menettelytavat, säännölliset tarkastukset ja/tai testaukset ja dokumentoinnit, joilla valvotaan asennuksella käytettäviä tarvikkeita, välineitä ja tuotannossa käytettäviä tuotantovälineitä.

FPC-MANUAALI SFS-EN 1090 (teräsrakenteet)

Yrityksellä on käytössään aina hyväksytyt (viimeisimmät revisiot) standardit FPC-järjestelmän toimivuuden täyttämiseksi ja laadunvalvontadokumentaatioiden vaatimusten täyttämiseksi.
SFS-EN 1090 standardi asettaa myös tiettyjä vaatimuksia SFS-EN ISO 9001 standardista. SFS-EN ISO 9001 (SFS-EN ISO 3834-1 kohta 6) standardin vaatimukset niiltä osin, kuin vaaditaan, on huomioitu yrityksen FPC-järjestelmää rakennettaessa.

SFS-EN ISO 3834-2

HTT High Tech Technology Oy:n toimintaohjeisto perustuu standardin SFS-EN ISO 3834-2 (Metallin sulahitsauksen laatuvaatimukset: Kattavat laatuvaatimukset) vaatimuksiin ja tarvittaessa standardin SFS-EN ISO 3834-5 (Tarvittavat asiakirjat) standardin SFS-EN ISO 3834-2 mukaisten vaatimusten osoittamiseksi hitsatuissa rakenteissa spesifikaatioiden, tuotestandardien ja viranomaisvaatimusten mukaisesti. Standardi soveltuu käytettäväksi sekä konepajassa että asennuspaikalla.

Painelaitteet ja paineenalaiset putkistot

  • Putkistojen ja painelaitteiden valmistus PED:n G-moduulin ja standardin EN 13480 moduulin A2 mukaisesti, materiaaleissa hiiliteräkset ja austeniittiset ruostumattomat teräkset sekä putkistojen asennus-, korjaus- ja muutostyöt.
  • HTT High Tech Technology Oy:n hitsausohjeet SFS-EN ISO 15609-1: 2004 mukaan, hitsaajat on pätevöity pätevyyskokeen SFS-EN ISO 9606-1 mukaisesti.
  • Kaikki painelaitteet , vesi-, höyryputki, ja tulitorvikattiloiden korjaukset sekä valmistus moduuli G:n mukaisesti.
  • Paineenalaisten- ja prosessiputkistojen valmistus ja tarkastus EN 13480 mukaan.
  • Putkistojen valmistusmoduulit
  • Hyvä konepajakäytäntö
  • Moduulit A2 ja G
  • Laatujärjestelmän valvoja: Dekra Industrial Oy

TUKES-hyväksytty kaasuasennusliike

TUKES-hyväksytty VAK-määräaikaistarkastuslupa