Laatu

Hitsauksen laadunhallinta SFS-EN ISO 3834-2

HTT High Tech Technology Oy:n hitsauksen laadunhallinnan toimintaohjeisto perustuu standardin SFS-EN ISO 3834-2 (Metallin sulahitsauksen laatuvaatimukset: Kattavat laatuvaatimukset) vaatimuksiin. Toimintaohjeisto soveltuu käytettäväksi sekä konepajassa että asennuspaikalla.

Painelaitteet ja teräsrakenteet

  • Painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostyössä noudatamme painelaitelain 1144/2016 mukaisia vaatimuksia. HTT High Tech Technology Oy:llä on Dekra Industrial Oy:n kanssa sopimus Moduulin A2 mukaisesta hyväksytyn laitoksen suorittamasta asennus-, korjaus- ja muutostöiden valvonnasta.
  • Kaikki painelaitteet, vesi-, höyryputki- ja tulitorvikattiloiden korjaukset sekä valmistus PED-moduulin G:n mukaisesti.
  • Höyry- ja vesiputkikattiloiden korjaukset standardin SFS-EN 12952 mukaisesti.
  • Kattava valikoima menetelmäkokeilla laadittuja hitsausohjeita useille materiaaleille ja hitsausprosesseille, jotka kattavat laajasti teollisuuden eri prosesseissa käytetyt materiaalit.

HTT High Tech Technology Oy:n kaikki hitsaajat on pätevöitetty standardin SFS-EN ISO 9606 mukaisilla hitsaajan pätevyyskokeilla useille eri menetelmille ja lisäaineryhmille (FM1-FM6.) Jokaisella painelaitehitsaajalla on painelaitedirektiivin (PED) mukaiset pätevyystodistukset.

TUKES-hyväksytty kaasuasennusliike

TUKES-hyväksytty VAK-määräaikaistarkastuslupa

HTT High Tech Technology Oy on luonut sisäisen laadunvalvontajärjestelmän (FPC, Factory Production Control) varmistaakseen, että markkinoille toimitettavat tuotteet ovat ilmoitettujen määräysten mukaisia.

Yrityksen järjestelmä sisältää kirjalliset menettelytavat, säännölliset tarkastukset ja/tai testaukset ja dokumentoinnit, joilla valvotaan asennuksella käytettäviä tarvikkeita, välineitä ja tuotannossa käytettäviä tuotantovälineitä.

FPC-manuaali SFS-EN 1090 (teräsrakenteet)

Yrityksellä on käytössään aina hyväksytyt (viimeisimmät revisiot) standardit FPC-järjestelmän toimivuuden täyttämiseksi ja laadunvalvontadokumentaatioiden vaatimusten täyttämiseksi.

SFS-EN 1090 standardi asettaa myös tiettyjä vaatimuksia SFS-EN ISO 9001 standardista. SFS-EN ISO 9001 (SFS-EN ISO 3834-1 kohta 6) standardin vaatimukset niiltä osin, kuin vaaditaan, on huomioitu yrityksen FPC-järjestelmää rakennettaessa.