HSEQ-toimintaohjeisto

Yrityksessämme noudatetaan HSEQ-toimintaohjeistoa:

Turvallisuus ja ympäristö

  • Työterveys ja turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä.
  • Ympäristö huomioidaan koko palvelun elinkaaren ajan. Ympäristöasioissa noudatamme paikallista lainsäädäntöä ja asiakkaan pelisääntöjä.
  • Energiatehokkuus on osana kaikkia palvelujamme ja ratkaisujamme.

Laatu

  • Tavoitteenamme on tasainen ja kannattava kasvu.
  • Toimintamme keskiössä ovat osaavat ihmiset.
  • Luomme arvoa asiakkaillemme tuottamalla laadukkaita ja vaatimusten mukaisia palveluja ja tuotteita.
  • Kehitämme aktiivisesti palvelujamme, tuotteitamme ja toimintaamme tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintaohjeistomme on arvioitu kolmannen osapuolen toimesta asiakasarviointina. Pääarvioijana toimi Inspecta Sertifiointi Oy. Lisätietoja arviointimenettelystä