Työturvallisuus

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA

HTT High Tech Technology Oy:n turvallisuuspolitiikan lähtökohtana on asiakashyödyn jatkuva kasvattaminen ja toimintaolosuhteiden turvallisuuden jatkuva kehittäminen. Työturvallisuuden ylläpitäminen ja sen edistäminen on meidän kaikkien etu sekä toimii tärkeänä yhteisenä tavoitteena.työturvallisuus1. VAARANARVIOINTI

 • Tunnistamalla riskit ja vaaratilanteet pystymme hallitsemaan niitä.
 • Omalla vaaranarvioinnin toimintaprosessillamme voimme ehkäistä vaaratilanteita ennakoimalla niitä jo etukäteen

2. ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY

 • Työhön perehdyttäminen ja opastus
 • Henkilökohtaiset suojaimet ja oikeat työasennot
 • Koulutus

3. TYÖHYVINVOINTI

 • Työhyvinvointi on osa HTT High Tech Technology Oy:n jatkuvaa toimintaa ja kehittämistä. Huolehtimalla työntekijöidemme terveydestä, työkyvystä ja hyvinvoinnista voimme turvata laadukkaat palvelut asiakkaillemme.

4. HSEQ-TOIMINTAOHJEISTO

 • HTT:n tahtotila on asiakkaiden menestys panostamalla fiksun tekemisen kulttuuriin.
 • HSEQ-vaatimuksia noudattamalla parannamme turvallisuutta, ympäristövastuullisuutta, laatua sekä suorituskykyä.
 • Systemaattisen toiminnan jatkuvan kehittämisen johdosta tapaturmataajuutemme on laskenut usean vuoden ajan.
 • Toimintaohjeistomme on arvioitu kolmannen osapuolen toimesta asiakasarviointina. Pääarvioijana toimi Inspecta Sertifiointi Oy.
 • Lisätietoja arviointimenettelystä