M/S Aurora Botnia

HTT High Tech Technology Oy palvelee telakoita ja laivanrakennusteollisuutta toteuttamalla laajoja laivojen järjestelmien käyttöönottoja sekä koeponnistuksia.

Marinetoimialan projektiosaaminen on yksi HTT High Tech Technology Oy:n vahvimmista osaamisalueista. Olemme olleet mukana rakentamassa, huoltamassa, korjaamassa ja modernisoimassa kymmeniä erityyppisiä ja -kokoisia, teknisesti kehittyneitä huipputason aluksia telakoilla Suomessa sekä ulkomailla, osana kansainvälisiä laivanrakennustiimejä.

Olimme mukana mm. Rauma Marine Constructions Oy:n toisen uudisrakennuskohteen, Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivän matkustaja-/autolautan, Wasalinen Aurora Botnian rakentamisessa. Rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2019, kesäkuussa 2021 alus pääsi ensi kerran merelle, kastettiin elokuussa 2021 ja lähti neitsytmatkalle Vaasasta 28.8.21.

Merenkurkun olosuhteisiin suunniteltu, ympärivuotisesti liikennöivä alus on varustettu uusimmalla ympäristöteknologialla, jota ei löydy mistään muusta matkustaja-/autolautasta maailmassa. Aurora Botnian suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tulevaisuuden polttoaineisiin. Aluksen pääkoneet käyttävät polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua LNG:tä, joka vähentää rikki-, typpi- ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi verrattuna perinteiseen polttoöljyllä käyviin moottoreihin. Polttoaineena on mahdollista käyttää myös biokaasua. Lisäksi alus kykenee hoitamaan liikenteen satamiin sähkön voimalla.

Aluksen hukkalämmöstä pyritään ottamaan hyötykäyttöön mahdollisimman paljon WHR-lämmöntalteenottojärjestelmällä (Waste heat recovery).

Aurora Botnialla ei ole perinteisiä pelastusveneitä, vaan pelastusjärjestelmä perustuu ”pelastussukan” ja pelastuslauttojen yhdistelmään, joka voidaan aktivoida 90 sekunnissa. Kaikki aluksen matkustajat voidaan evakuoida alle puolessa tunnissa.

Aurora Botnialla on 68 hyttiä ja 800 matkustajapaikkaa. Kuljetuskapasiteetti on 1500 kaistametriä autoille ja rahdille.

HTT High Tech Technology Oy:n 15 henkilön työryhmä suoritti Aurora Botnian varustelun vaativat muutokset, lisäykset ja korjaukset, konepuolen käyttöönoton sekä laituri- ja merikokeet. Käyttöönotto käsitti aluksen konejärjestelmien rakentamisen ohjeistamisen, järjestelmien ylösajon ja testauksen, tarkastukset luokituslaitoksen ja tilaajan tarkastajien kanssa sekä lopuksi toimivan aluksen luovutuksen sen tilanneen varustamon henkilökunnalle.

Aurora Botnian rakennustyö oli tiimimme mielestä mielenkiintoista, vaikka vaatikin paljon joustoa, pitkiä työpäiviä ja kesälomien siirtämistä syksyyn. Aluksen valmistumista pitkitti koronapandemiasta johtuneet viivästykset päälaitetoimituksissa sekä telakan vaikea tartuntatilanne. Telakan tuotannon tilapäisestä keskeytymisestä ja suunnitellun aikataulun venymisestä huolimatta alus pyrittiin saamaan valmiiksi mahdollisimman pian. Ensiarvoisen tärkeää oli, että projekti saatiin vietyä läpi mahdollisimman koronaturvallisesti.

Kokenut työryhmämme pääsi nuoren telakan toista alusta rakennettaessa osallistumaan sekä vaikuttamaan organisaation ja toimintatapojen muovautumiseen. Kehitystyöhön osallistuminen teki työstä haastavampaa, mutta samalla sitäkin mielenkiintoisempaa.

Kiitokset kaikille mukana olleille työntekijöillemme sekä yhteistyökumppaneille!

Lue lisää: https://www.wasaline.com/fi/aurora-botnia

Kuva: Heikki Toivonen